İşveren’in müşterilerinin isim ve adresleri, çalışanlara, idarecilere, müşterilere ve İşveren’e ilişkin her türlü bilgileri ve planları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, iskonto oranları, üretim formülleri, bilgisayar sistemleri, yazılım ve ‘’gizli’’ ibaresi taşıyan herhangi bir doküman veya Çalışan’a gizli olduğu söylenen veya İşveren’in normal olarak gizli tutulmasını...

Uzun yıllardır sözleşme hukuku üzerinde çalışan bir hukuk bürosu olarak, sözleşme hazırlama ve müzakere etmenin matbu bir metinden çok daha fazlası olduğu  kanaatindeyiz. Önleyici hukuk hizmetlerinin eskisine oranla çok daha etkin olduğu bir çağda, Sözleşme Hukuku iş hayatı için çok daha önemli hale geldiğinden;Sözleşme Hazırlama Tekniklerinin...

Hukukçu olarak çalıştığımız dosyalarda da bizzat şahit olduklarıma dayanarak söyleyebilirim ki;başta boşanma dosyaları olmak üzere, işyerinde mobbing ile yapılan psikolojik şiddet de dahil olmak üzere, farklı dozlarda, özel ya da kamusal alanlarda maddi, manevi fiziksel ve veya psikolojik şiddet gören kadınların en büyük yoksunluğu, sosyal...

Hukukçuların ve uzmanların kurduğu İstanbul Tahkim Derneği, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen toplantıda genç hukukçularla buluştu. Derneğin amacı İstanbul'u dünya çapında tanınır bir tahkim merkezi haline getirmek. Peki nedir tahkim? İstanbul Tahkim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gün, CNN TÜRK Muhabiri Zeynep Timurlenk'e konuştu ve soruyu yanıtladı. Haber...

Roma Hukukunun eski bir ilkesi olan “Culpa İn Contrahendo İlkesi” yani Sözleşme Öncesi Yükümlülükler İlkesi hakkında kısaca bilgi vermek isteriz.Şöyle ki; sözkonusu hukuki müessese, taraflar arasında Çerçeve Sözleşme imza edilmeden önce ortaklar arasında geçen sürecin ve iletişimin ne kadar önemli ve bir anlamda hukuken bağlayıcılığı...