Uzun yıllardır sözleşme hukuku üzerinde çalışan bir hukuk bürosu olarak, sözleşme hazırlama ve müzakere etmenin matbu bir metinden çok daha fazlası olduğu  kanaatindeyiz. Önleyici hukuk hizmetlerinin eskisine oranla çok daha etkin olduğu bir çağda, Sözleşme Hukuku iş hayatı için çok daha önemli hale geldiğinden;Sözleşme Hazırlama Tekniklerinin...

Hukukçu olarak çalıştığımız dosyalarda da bizzat şahit olduklarıma dayanarak söyleyebilirim ki;başta boşanma dosyaları olmak üzere, işyerinde mobbing ile yapılan psikolojik şiddet de dahil olmak üzere, farklı dozlarda, özel ya da kamusal alanlarda maddi, manevi fiziksel ve veya psikolojik şiddet gören kadınların en büyük yoksunluğu, sosyal...

Roma Hukukunun eski bir ilkesi olan “Culpa İn Contrahendo İlkesi” yani Sözleşme Öncesi Yükümlülükler İlkesi hakkında kısaca bilgi vermek isteriz.Şöyle ki; sözkonusu hukuki müessese, taraflar arasında Çerçeve Sözleşme imza edilmeden önce ortaklar arasında geçen sürecin ve iletişimin ne kadar önemli ve bir anlamda hukuken bağlayıcılığı...

Öncelikle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz enerji verimliliği kavramını, tanım olarak değerlendirmek isteriz.Şöyle ki; enerji sektörü gibi, kendisine ait bir dili olan bir sektörün tanımlar’ının doğru ve net algılanması,sözkonusu tanımın gündelik hayata daha hızlı adaptasyon süreci bakımından önem arz etmektedir.Şöyle ki; Enerji ve enerji kaynaklarının verimli...

YEKA İhalesi’nin gerçekleşeceğini duyduğumda çocukluğumdan kalma bir sevinç hissettim. İlkokulda iken yaklaşan her Yerli Malı Haftası öncesi bir tatlı telaş sarardı her birimizi… Memleket sevgisini, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrendiğimiz ritüellerden biri idi o günler. İşte şimdi, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartnamede...

Giderek büyüyen enerji tüketimi ve beraberinde doğan enerji talebinin artışı ,;eşzamanlı olarak ;dağıtım özelleştirmeleri çerçevesinde gerçekleşen özelleştirme süreci ile hukuki ayrıştırmanın ve serbest tüketici limitinin düşürülmesini kapsayan serbestleşme süreçleri, gittikçe serbestleşen enerji piyasaları ile birlikte enerji ticaret hacminin artmasının başlıca sebeplerinden biridir...