İşveren’in müşterilerinin isim ve adresleri, çalışanlara, idarecilere, müşterilere ve İşveren’e ilişkin her türlü bilgileri ve planları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, iskonto oranları, üretim formülleri, bilgisayar sistemleri, yazılım ve ‘’gizli’’ ibaresi taşıyan herhangi bir doküman veya Çalışan’a gizli olduğu söylenen veya İşveren’in normal olarak gizli tutulmasını...

Uzun yıllardır sözleşme hukuku üzerinde çalışan bir hukuk bürosu olarak, sözleşme hazırlama ve müzakere etmenin matbu bir metinden çok daha fazlası olduğu  kanaatindeyiz. Önleyici hukuk hizmetlerinin eskisine oranla çok daha etkin olduğu bir çağda, Sözleşme Hukuku iş hayatı için çok daha önemli hale geldiğinden;Sözleşme Hazırlama Tekniklerinin...

Roma Hukukunun eski bir ilkesi olan “Culpa İn Contrahendo İlkesi” yani Sözleşme Öncesi Yükümlülükler İlkesi hakkında kısaca bilgi vermek isteriz.Şöyle ki; sözkonusu hukuki müessese, taraflar arasında Çerçeve Sözleşme imza edilmeden önce ortaklar arasında geçen sürecin ve iletişimin ne kadar önemli ve bir anlamda hukuken bağlayıcılığı...

16 Mayıs’ta KAGİDER’in davetlisi olarak Boyner Grup ve Bank of America Merrill Lynch Yatırım Bankası’nın finansal desteği ile “İYİ İŞLER: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme” programı çerçevesinde tekstil ve perakende sektöründe katmadeğer yaratan kadın girişimcilerle sözleşme hukuku , sözleşme yapım teknikleri, zamanın ruhunu...