İTÜ Yenilenebilir Enerji Sunumu

22 Mart 2018’de İTÜ 8. Temiz Enerji Günleri oturumunda Karaduman Hukuk Bürosu’nu temsilen Av. Selma Karaduman tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Hukuki Açıdan Bakış konulu bir tebliğ sunulmuştur.