İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. Karaduman tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

• Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
• Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
• İflas Erteleme
• Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi

 

Vergi

Vergi planlaması, transfer fiyatlandırması hukuki ihtilafların çözümlenmesi ile diğer dolaylı vergi konuları da dahil olmak üzere vergilendirmenin zorluklarını anlamaktayız. Transfer fiyatlandırmaları, vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve varlık yönetimi alanlarında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Vergi faaliyetlerimiz aşağıda belirtilen alanları kapsamaktadır:
• Vergi planlaması ve yapılandırması
• Yapılandırma ve diğer ticari işlemlere ilişkin risk analizi
• Transfer fiyatlandırması
• KDV ve diğer dolaylı vergiler
• Vergi uyuşmazlıklarının çözümlenmesi
• Çalışanlara sağlanan haklar
• Sigorta poliçeleri
• Varlık yönetimi