İSTA Tanıtım Toplantısı Yönetim Kurulu Sunumu

Öncelikli hedefi, “Türkiye’de uyuşmazlıkların tahkim yoluyla, İstanbul’daki tahkim merkezlerinde çözülmesi için tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yapmak” olan İstanbul Tahkim Derneği’nin (İSTA) yönetim kurulu ve komisyon faaliyetleri ve  derneğin tanıtıldığı açılış kokteylinde yapılan yönetim kurulu sunumunda Kurucumuz Av.Selma Karaduman konuk oldu.