Öncelikle son yıllarda adını sıkça duyduğumuz enerji verimliliği kavramını, tanım olarak değerlendirmek isteriz.Şöyle ki; enerji sektörü gibi, kendisine ait bir dili olan bir sektörün tanımlar’ının doğru ve net algılanması,sözkonusu tanımın gündelik hayata daha hızlı adaptasyon süreci bakımından önem arz etmektedir.Şöyle ki; Enerji ve enerji kaynaklarının verimli...

Eylül ayında Urla’da Açık İnovasyon Derneğinin kampına konuşmacı olarak davet edilen temsilcimiz Sn.Av. Selma Karaduman "Yenilenebilir Enerji ve Depolama Devrimi ve Kayıt Hukukundan Kayıt Zinciri Hukukuna Paradigma Değişimi" isimli iki tebliğ sundu. Kadir Has Üniversitesi Hocalarından Sn. İsmail Hakkı Polat Hoca ile ortak sunum olarak gerçekleştirilen...

YEKA İhalesi’nin gerçekleşeceğini duyduğumda çocukluğumdan kalma bir sevinç hissettim. İlkokulda iken yaklaşan her Yerli Malı Haftası öncesi bir tatlı telaş sarardı her birimizi… Memleket sevgisini, paylaşmayı ve dayanışmayı öğrendiğimiz ritüellerden biri idi o günler. İşte şimdi, Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisinde Şartnamede...

Giderek büyüyen enerji tüketimi ve beraberinde doğan enerji talebinin artışı ,;eşzamanlı olarak ;dağıtım özelleştirmeleri çerçevesinde gerçekleşen özelleştirme süreci ile hukuki ayrıştırmanın ve serbest tüketici limitinin düşürülmesini kapsayan serbestleşme süreçleri, gittikçe serbestleşen enerji piyasaları ile birlikte enerji ticaret hacminin artmasının başlıca sebeplerinden biridir...

Iran, uzun süren bir Ambargo döneminden sonra, dünyaya açılan bakir bir Pazar olup, büyük yatırımlara ihtiyaç duyulan önemli iş fırsatlarının olacağı bir ülkedir. Gelecekte artacak olan petrol ve doğalgaz gelirleri ile de yatırımcı bir ülke olma potansiyeline sahiptir. Türkiye ise, yine çok önemli bir Pazar olup,...

İki ayrı enerji hukuku konusunda tebliğimizin yer aldığı ve hukuk büromuzun destekçileri arasında yer aldığı 2015 yılındaki 38.IAEE Dünya Enerji Kongresi tebliğ konu başlıklarım aşağıda yer almakta.  Legal Issues in Creating the Euro-Asian Gas Hub of the 21st Century  Comparative Evaluation of the Turkish...